Partners

De Vrouwenkrachtcentrale streeft verbinding en samenwerking na met vrouwengroepen en partners die iets kunnen betekenen voor vrouwen.
Wilt u graag uw organisatie toevoegen aan dit overzicht neem dan contact op via info@vrouwenkrachtcentrale.nl

 

Educatie voor Vrouwen met Ambitie

Een project van Stichting Lezen en Schrijven. Wil je een opleiding volgen? Dat lukt beter als je goed kan lezen en schrijven. Wil jij een baan? Dan moet je weten hoe je een baan zoekt. Met EVA kan je oefeningen doen om jouw doel te bereiken. Je kan zelf kiezen: oefenen in een groep, samen met een buddy of alleen op de computer. Schrijf je hier in. Wij nemen dan snel contact met je op. Of bel gratis naar 0800 023 44 44.


Leerwerkloket arbeidsmarktregio-drenthe

Hier kunnen scholieren, studenten, werkenden, werkzoekenden en werkgevers terecht voor onafhankelijk advies over opleidingen, Eigen Verworven Competenties en werkend leren.  Leerwerkloketten zijn regionale samenwerkingsverbanden van onderwijs, ondernemers en overheid (gemeenten en UWV). We werken onder andere samen met SBB, sectoren en brancheverenigingen, RMC en MKB.Gezamenlijk ontwikkelen wij activiteiten, arrangementen, producten en diensten die de aansluiting tussen opleidingen en arbeidsmarkt verbeteren.


Stichting Knip

Wil jij ook … Balans tussen inkomen en uitgaven? Rust in je hoofd? Geen financiële problemen? Kom dan naar de gratis budgettraining van Stichting Knip. De budgettraining is voor alle inwoners van de gemeente Emmen, gemeente Hoogezand-Sappemeer, huurders en woningzoekenden van Lefier, Domesta, Woonservice en van het Groninger Huis.


VIP! Emmen

Hier vind je allerlei soorten vrijwilligerswerk waar je meteen op kunt reageren. Verder geeft de website ook informatie over vrijwilligerswerk zoals:  de wetgeving, vrijwilligerswerk met een uitkering. Zelf een vereniging of stichting oprichten. Informatie over gemeentelijk vrijwilligers verzekering, dekkingsvoorwaarden enzovoort. Bij vragen over vrijwilligerswerk dan kunt u bij het gebiedsteam van welzijnsgroep Sedna terecht.

 

Welzijngroep Sedna

Welzijnswerk is gericht op het bevorderen van welzijn van mensen. Sedna is er voor alle inwoners van Emmen en omgeving. Samen met een groep vrijwilligers werken onze medewerkers wijk- en dorpsgericht aan een vitale leefomgeving voor jong en oud. We verbinden, ondersteunen en organiseren; uiteraard in samenwerking met jou als bewoner van deze gemeente. Zo staan we dichtbij de mensen.Uitgangspunt bij al onze werkzaamheden is dat bewoners zich bewust zijn of worden van hun eigen verantwoordelijkheid, kracht en talent. Op basis van die eigen kracht helpen we mensen grip op hun leven te krijgen en te houden. Bij vragen over onderstaande onderwerpen kunt u bij Welzijngroep Sedna terecht.
Wonen, welzijn en zorg: Je kunt bij ons terecht voor mantelzorgondersteuning en seniorenvoorlichting. Maar we bieden ook ondersteuning bij inburgering en buurtverbetering.
Jeugd: We bieden ondersteuning als u vragen heeft over opvoeden of opgroeien. Ook organiseren we weerbaarheidstrainingen en activiteiten voor kinderen en jongeren. Daarnaast kunnen scholen Sedna inschakelen als een leerling het even moeilijk heeft. Participatie: actief meedoen in de samenleving We ondersteunen en stimuleren onder meer de inzet van vrijwilligers en regelen maatschappelijke stages. Ook coachen we jongeren en werkzoekenden. Maar we pakken ook zaken als eenzaamheid bij senioren aan.

 

Women Inc.

Al sinds 2004 heeft WOMEN Inc. de missie om de kansen van vrouwen in Nederland te vergroten op de thema’s geld, gezondheid en beeldvorming. Door vrouwen zelf aan te spreken en onderwerpen breder maatschappelijk op de agenda te zetten, bij politici, media, bedrijfsleven, instituten, wetenschappers, overheden.

Woman Inc streeft naar een wereld waarin het niet uitmaakt of je als meisje of als jongen wordt geboren. Eerder al voerden wij campagne voor gelijke beloning, gelijke verdeling van zorg & werk en voor betere gezondheidszorg voor vrouwen, waarmee ze in 2016 een Bronzen Effie wonnen.  WOMEN Inc. spreekt professionals aan over hoe zij de kansen voor vrouwen kunnen vergroten, en roept vrouwen op zichzelf en elkaar te versterken binnen het snel groeiende en diverse WOMEN Inc. netwerk.