Ontstaan

De Vrouwenkrachtcentrale komt voort uit het Eigen Kracht- project De Tafel van Een van de gemeente Emmen en Women Inc. Dit project was zo’n succes dat het leidde tot een vervolg onder de naam Vrouwenkrachtcentrale. Op dit moment wordt de centrale ondersteund door de gemeente Emmen en Welzijnsgroep Sedna. Het is de bedoeling om in de toekomst een zelfstandige organisatie te worden.

 

Missie, waar staan we voor:

De Vrouwenkrachtcentrale streeft na dat elke vrouw WEET WAAR ZIJ STAAT!

JIJ dus!

Als jij economisch zelfstandig wilt zijn is het noodzakelijk dat je kennis en inzicht heb in jezelf en jou positie in de wereld en in jou directe leefomgeving. Dat jij als vrouw beseft dat jij uniek bent. Wat voor jou geldt, geldt niet perse voor een ander. Dat jij de kennis, middelen en mogelijkheden weet te creëren om jezelf te ontwikkelen. Dat jij ervaart dat je wanneer je sterk en gegrond bent, met zelfvertrouwen je vleugels uit kunt slaan en je kunt bewegen naar waar je naar toe wilt.

 

Visie, waar gaan we voor:

De Vrouwenkrachtcentrale biedt plek voor ontmoeting, verbinding, bewustwording, inspiratie, bekrachtiging, netwerken en ontwikkeling.

Door bewust voor thema’s te kiezen die verband houden met de economische zelfstandigheid van vrouwen stimuleren wij vrouwen hier stappen in te zetten.

De Vrouwenkrachtcentrale speelt in op de behoefte van vrouwen aan een overkoepelend neutraal netwerk dat zich specifiek richt op vrouwen om hen te informeren over voor hun relevante onderwerpen.

De Vrouwenkrachtcentrale ontwikkelt en onderhoud het netwerk met maatschappelijke partners en vrouwengroepen door actief de verbinding aan te gaan en steeds te vernieuwen.

De Vrouwenkrachtcentrale is een netwerk dat een podium biedt aan vrouwen om hun mogelijkheden, talenten en kwaliteiten te ontdekken, te versterken en te laten zien.

 

 

 

Wil je meer weten over het aanbod van de Vrouwenkrachtcentrale? Klik dan hier